dlapacjenta.info

Rehabilitacja specjalistyczna: balneoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, krioterapia, masaż leczniczy

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci - Przychodnia

al. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 29
94-048 Łódź
tel. 42 252 00 28

Dziedziny medycyny:
Rehabilitacja medyczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Rehabilitacja ambulatoryjna
Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Komentarze
Polityka Prywatności