dlapacjenta.info

Rehabilitacja specjalistyczna: balneoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, krioterapia, masaż leczniczy

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Ambulatorium Fizjoterapeutyczne - Zakład Rehabilitacji Leczniczej

ul. 1 Plm Warszawa 5/14
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 740 55 87

Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna

Komentarze
Polityka Prywatności