dlapacjenta.info

Rehabilitacja specjalistyczna: balneoterapia, fizjoterapia, fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, krioterapia, masaż leczniczy

Lokalizacja - woj.
Specjalność

Dział - Pracownia Fizjoterapii - Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU zs. w Polanicy -Zdroju Oddział Kudowa-Zdrój

ul. Zdrojowa 41a
57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74 868 04 02

Dziedziny medycyny:
Reumatologia
Kardiologia
Angiologia
Choroby płuc
Neurologia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Rehabilitacja medyczna
Balneologia i medycyna fizykalna
Funkcje ochrony zdrowia:
Rehabilitacja ambulatoryjna
Leczenie ambulatoryjne

Komentarze
Polityka Prywatności